×
☰ Menu
robertdouw.nl
| 03-06-2021

POËZIE OP DAG DRIE

Deistiche leafde

- Vrije vertaling hieronder -

Sa as’t de plúster fan in hynsteblom net
sjochst op wyt papier, útsein troch syn skaad,
syn slachskaad, dy’t net slacht, neat krêftich
rekket, neat deadet, mar jin inkeld sêftkes
delflijt, jimmer tichtby,

sa as dy plúster
sa as dy skaad
is deistiche leafde--------------------------------------
Vrije vertaling naar het Nederlands:

Dagelijkse liefde

Zoals je de vruchtpluis van een paardenbloem niet
ziet op wit papier, behalve dan door zijn schaduw,
zijn slagschaduw, die niet slaat, niets krachtig
raakt, niets doodt, maar zich enkel zachtjes
neervlijt, altijd dichtbij,

zoals die vruchtpluis
zoals die schaduw
is dagelijkse liefde*


*of: alledaagse liefde