×
☰ Menu
robertdouw.nl
| 03-02-2021

POËZIE OP DAG DRIE

Relatief

Wat is echt belangrijk,
doet ertoe, is essentieel?

Streep steeds het minst
belangrijke weg

wat overblijft is leven
– afwezigheid van de dood
en vormen van sterven
als ziekte en vaarwel

wat overblijft is leven
– aanwezigheid van de ander
en vormen van opleven
als liefde en herstel

Wat relevant is
– hoe verhoud je je
  hoe verhoudt zich tot jou
  en tot elkaar