×
☰ Menu
robertdouw.nl
| 03+3-06-2020

POETRY ON DAY THREE

Een rib

- Free translation below -

Niet verwonderlijk
dat Adam graag een rib afstond.

En dan niet omdat ribben
weer aan kunnen groeien.

Nee,
als ik jou zie,
een vrouw,
voor mij gemaakt,

geen wonder
dat Adam graag
een rib afstond.

Ik had voor jou
ook met alle plezier
een rib afgestaan.

--------------------------------------
Free translation into English:

A rib

Not surprising
that Adam gladly donated a rib.

And not because ribs
can grow again.

No,
when I see you,
a woman,
made for me,

no wonder
Adam gladly
donated a rib.

I would have gladly
donated a rib
for you too.