×
☰ Menu
robertdouw.nl
| 03-10-2020

POETRY ON DAY THREE

Lege lijnen

- Free translation below -

Een blocnote vol met writer’s block
Lege lijnen, waartussen woordeloos wit
Een pen improductief op het papier
Geen stijlfiguur of diepgang hier
Starend stokt mijn brein

Misschien werkt een wandeling
Wat frisse avondlucht, het ritme van mijn tred
Maar tot mijn spijt, geen kickstart, geen visioen
Slechts een schamele schaduw voor mij
Tot hij wordt uitgedoofd door het lantaarnlicht
Zo loop ik keer op keer mijzelf voorbij
Een zwijgend silhouet zonder taalinzicht
Mijn mentale lexicon een woordenbrij
Nog heel de tijd geen kickstart, geen visioen
De bedompte lucht, de stilte van mijn bed
Mijn woordenschat in weigering

Starend stokt mijn brein
Geen stijlfiguur of diepgang hier
Mijn pen improviseert op het papier
Lege lijnen, waartussen waardeloos wit
Een blocnote vol met writer’s block

--------------------------------------
Free translation into English:

Empty lines

A notepad full of writer's block
Empty lines, between which wordless white
A pen unproductive on the paper
No figure of speech or depth here
Staring my brain falters

Maybe a walk will work
Some fresh evening air, the rhythm of my step
But to my regret, no kick-start, no vision
Merely a scant shade before me
Until it's extinguished by the lantern light
In this way I pass myself by, time after time
A silent silhouette without language insight
My mental lexicon a word jumble
Still all the time no kick-start, no vision
The stuffy air, the silence of my bed
My vocabulary refuses to work

Staring my brain falters
No figure of speech or depth here
My pen improvises on the paper
Empty lines, between which worthless white
A notepad full of writer's block