| 03-10-2021

POETRY ON DAY THREE

Troonsafstand

- Free translation below -

De spinnen hebben hun netten uitgezet

één hele dikke kruisspin
– schildpaddenschildachtig achterlijf –
zit in het midden op haar troon
als een kastanje in een kinderwerkje
en verraadt daarmee achteloos
de aanwezigheid van haar web

ach, Aranea, al draag je een diadeem
al spin je je wielweb als een ware artiest
al ben je, zogezegd, de spin in het web

kijk naar de kunstig gekleurde herfstbomen
of naar een kunstenaar die een werk verkoopt
– je moet los leren laten--------------------------------------
Free translation into English:

Abdication

The spiders have cast their nets

one very fat cross spider
– turtle shell-like abdomen –
sits in the middle on her throne
like a chestnut in a children's work
and with that carelessly betrays
the presence of her web

ah, Aranea, even though you wear a diadem
even though you spin your orb web like a true artist
even though you are, so to speak, the spider in the web1

look at the artfully coloured autumn trees
or at an artist selling a work
– you have to learn to let go


1In Dutch, "de spin in het web" has the literal meaning of a spider in a web, but also the metaphorical meaning "the person everything revolves around, the linchpin".