×
☰ Menu
robertdouw.nl
| 03-12-2020

POETRY ON DAY THREE

YOLO, zegt Prediker

- Free translation below -

Naakt ben je geboren
dus alles wat je hebt is winst

Er is een tijd voor alles
maar niets daarvan heeft zin

Probeer de wind te vangen
en zet het op LinkedIn

Vervang de naam op je cv
door de naam van je kind
of een andere opvolger
of laat het
leeg

leeg
als het leven:
van je eerste ademteug
tot je allerlaatste zucht –
alles, alles is lucht

YOLO, zegt Prediker,
als dan alles ijdel is:

Geniet, lach, vier feest
leef je leven licht

Heb lief, hoop en lees
of schrijf een gedicht--------------------------------------
Free translation into English:

YOLO, says Preacher

Naked were you born
so everything you have is gain

There is a time for everything
but none of it has meaning

Try to catch the wind
and put it on LinkedIn

Replace the name on your resume
with the name of your child
or another successor
or leave it
empty

empty
as existence:
from your first breath
to your very last sigh -
everything, everything is air

YOLO, says Preacher,
if then everything is in vain:

Enjoy, laugh, celebrate
live your life lightly

Love, hope and read
or write a poem