×
☰ Menu
robertdouw.nl
| 03-02-2021

POETRY ON DAY THREE

Relatief

- Free translation below -

Wat is echt belangrijk,
doet ertoe, is essentieel?

Streep steeds het minst
belangrijke weg

wat overblijft is leven
– afwezigheid van de dood
en vormen van sterven
als ziekte en vaarwel

wat overblijft is leven
– aanwezigheid van de ander
en vormen van opleven
als liefde en herstel

Wat relevant is
– hoe verhoud je je
  hoe verhoudt zich tot jou
  en tot elkaar--------------------------------------
Free translation into English:

Relative

What is really important,
matters, is essential?

Keep crossing the least
relevant of

what remains is life
– absence of death
and forms of dying
like sickness and farewell

what remains is life
– presence of the other
and forms of revival
like love and healing

What is relevant
– how do you relate
  how relates to you
  and to each other